GÜNDEM TEŞVİKLER

AKSARAY STK’LARINA MALİ DESTEK

Aksaray’da bulunan Vakıflar,    Dernekler,  Birlikler, Kooperatifler ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik problemlerin çözümü için hazırlayacakları projelere Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından destek verilecektir.

İşte ayrıntılar

Programın Adı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Programın Amacı TR71 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için; eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan   grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi
Program Öncelikleri 1. Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

2. Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi 3.000.000,00 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari: 25.000,00 TL Azami: 400.000,00 TL
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari: % 25 Azami: % 90
Bütçe Kısıtları Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük

ölçekli yapım işleri proje bütçesinde öngörülen ajans destek tutarının %30’unu geçemez.

Proje Süresi Asgari: 9 Ay Azami: 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri Ø  Kamu Kurum ve Kuruluşları

Ø  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Ø  Üniversiteler ve Mesleki Eğitim Kurumları

Ø  Belediyeler

Ø  Kaymakamlıklar

Ø  Sivil    Toplum    Kuruluşları    (Vakıflar,    Dernekler,          Birlikler, Kooperatifler1 vb.)

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi 16 Mart 2018 Saat: 17:00
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi 23 Mart 2018 Saat: 17:00
Beğendiysen Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir